با توجه به محدودیت منابع آبی جهت مصارف کشاورزی و اهمیت کاربردی مناسب آب و افزایش بهره وری ، اهمیت حفظ و نگهداری این گوهر ارزشمند بیش از پیش نمایان می گردد .

محصول مخازن چلیک یک محصول تخصصی در زمینه حفظ و نگهداری منابع آب در بخش کشاورزی می باشد .

یکی از راههای ذخیره سازی آب ، کندن استخره های خاکی و به کارگیری ورقهای ژئوممبران جهت جلوگیری از نشت آب می باشد در حالی گه کشور ما براساس آمارهای هواشناسی ، پهنه ای است با قریب 300 روز آفتابی که با وجود افزایش دمای میانگین هوا در چند سال گذشته ، افزایش میزان تبخیر سطحی از استخرهای کشاورزی را ایجاد کرده است ،  این امر موجب هدر رفت سرمایه های  آبی کشور که با هزینه گزافی جمع آوری و در دسترس کشاورزان قرار میگیرد شده است .

همینک در کشور ما برای  پروژه های آبی بحث ارزش یابی آب در دسترس و تعیین قیمت جمع آوری و دسترسی  مطرح گردیده است ،  در یک تحقیق از پروژه ذخیره سازی به ظرفیت 1000 متر مکعب با سطح 900 متر مربع با سطح تبخیر 10 سانت روزانه که اگر با همین هزینه ها و قیمت های در دسترس  محاسبات  انجام گردد متوجه خواهیم شد  هزینه  بالایی به صورت هدررفت آب در تبخیر از سطح استخر در سال به بخش کشاورزی ما وارد می گردد .

مخازن چلیک با دارا بودن لایه محافظ ضد اشعه uv  از تبخیر آب ذخیره شده محافظت می نماید ودر هر مکان تنها با ایجاد سطحی صاف و هموار به راحتی قابل برپا شدن هستند و نیازی به کندن زمین و هدر رفت زمین نخواهد بود  .

پس از دوره مصرف یا آبیاری به دلیل خاصیت تاشوندگی به راحتی قابل جمع شدن و انبارداری می باشد که این امر موجب طول عمر بالای این محصول میگردد .