برگزاری جلسه مشترک با مسئولین محترم HSE و پدافند غیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب

در این جلسه جهت معرفی محصول و کاربردهای متنوع آن در زمینه بحران و ایمنی بحث و تبادل نظر گردید و مسئولین محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز شرکت  زاگرس جنوب پیشنهادات لازم در زمینه کاربری این محصول در کاربری های ذخیره و نگهداری مواد پساب و مواد نفتی و همچنین ذخیره سازی آب های آشامیدنی برای مناطق عملیاتی ارائه نمودند.

جلسه مشترک با مسئولین شرکت زاگرس در ارتباط با مخازن منعطف