شرکت چلیک، راهکارهای متنوعی در جهت بازسازی مناطق مختلف کشور ارایه میدهد.

به دلیل استفاده از مواد اولیه فنی و انتخاب تجهیزات پیشرفته و حرفه ای، این شرکت محصولاتی ارایه میدهد که کاربری آنها از سطح ذخیره اولیه فراتر میرود و به راهکارهایی در موقعیت های خاص تبدیل شده است. مخازنی در جهت آب آشامیدنی، بازیابی آب باران، سرویس بهداشتی و غیره … . که یکی از مهم ترین راهکارهای ارائه شده توسط این شرکت، مخازن بالشتى قابل انعطاف است که به صورت اختصاصی بمنظور تامین نیازها و ملزومات نیروهاى مسلح ارائه مى دهد. از مخازن چلیک بمنظور ذخیره آب آشامیدنی و هیدروکربن در عملیات نیروهای مسلح استفاده میشود.

درنتیجه طراحى منحصر به فرد این مخازن درکنار وزن سبک و نصب آسان، راهکارهایى در جهت ذخیره صدها مترمکعب آب یا هیدروکربن در سخت ترین شرایط آب و هوایى ( ارتفاع زیاد، بیابان، مناطق کارگاهى) تنها طى چند ساعت ایجاد شده است و راهکارهاى اجرایى فورى براى انبارهاى نفتى، پایگاه هاى امداد، پایگاه هاى هوایى و غیره ارائه میشود.