مخازن لاینر تالی (مخزن ثانویه درمخازن هوایی فلزی )

مخازن تالی چلیک به دلیل خاصیت انعطاف پذیری خود به عنوان مخازن ثانویه داخل مخازن هوایی پوسیده به کار گرفته میشود و جهت استفاده مجدد و بهینه مخازن هوایی فلزی قدیمی کارایی خوبی را از خود به نمایش میگذارد . در این نوع مخازن با اتصال لوله های آورنده آب به اتصالات ورودی میتوان در ذخیره سازی آب در مخزن اقدام نمودو با اتصال لوله های خروجی در کف مخزن به صورت ثقلی نسبت به خروج آب از مخزن بهره برداری کرد . این مخازن با نصب به دیواره مخازن هوایی از دیواره های مخزن اول به عنوان کمکی استفاده کرده و حجم مناسبی از اب را در خود جای می دهد.

اندازه های محصول

در اندازه های متنوع از 30.000 لیتر تا 100.000 لیتر
امکان سفارشی سازی بنا به درخواست مشتری

کاربری ها و کاربرد های محصول

مورد مصرف درترمیم مخازن ذخیره هوایی فلزی
ایجاد شرایط باز سازی سریع و مناسب مخازن فرسوده هوایی فلزی
با کاربری صرفا جهت آبهای آشامیدنی

امکانات

قابلیت کاربری انواع اتصالات
قابلیت شستوی مرتب و جلوگیری از آلودگی
قابلیت ضد جلبک
امکان روباز سازی و یا ایجاد دریچه نفوذ در مخزن جهت بازبینی دوره ای مخزن