مخازن نگهدارنده چادر

در اکثر مواقع بعد از برپایی چادر ها چالش حفظ استحکام چادر در مواجه با شرایط وزش باد همیشه مد نظر بوده ، مخازن نگهدارنده چادر چلیک در کف چادر ها استقرار می یابد و استحکام خوبی را در چادر ایجاد می نماید . همچنین در تامین آب نیز در موقعیتهای بحران و امداد ونجات برای کمپ های راه اندازی شده می تواند گزینه مناسبی واقع گردد . مخازن نگهدارنده چادر چلیک را میتوان در چهار سمت چادر یا در دو طرف استفاده نمود.

اندازه های محصول

در اندازه های متنوع بنا به درخواست مشتری

کاربری ها و کاربرد های محصول

جهت استفاده در کف چادرهای مسافرتی ، نظامی ، شرایط بحران
با کاربری صرفا ذخیره آبهای آشامیدنی

امکانات

جلوگیری از باد بردگی چادر
ایجاد استحکام در کف چادر
ذخیره آب در داخل چادر
ایجاد شرایط برای نگهداری آب آشامیدنی خنک

مخازن نگهدارنده چادر