مخازن پیازی شکل

ایجاد استخرهای سریع برپا شونده جهت ذخیره به هنگام و موقت آب در کاربردهای ایمنی و امداد و نجات ونیز آتش نشانی ازدغدغه های این بخش می باشد که مخازن پیازی شکل چلیک راهکار مناسبی را در این زمنیه فراهم نموده است . این نوع مخازن که به صورت روباز و خود ایستا می باشد از محل دهنه رویی پر می شوند و جهت تخلیه و استفاده از آب ذخیره شده با استفاده از اتصال پایین دیواره کناری با استفاده از پمپ مکنده می تواند در بهره برداری مناسب از آن استفاده نمود.

اندازه های محصول

در اندازه های متنوع بسته به مصارف و درخواست مشتری

کاربری ها و کاربرد های محصول

مورد مصرف در سازمان های آتش نشانی و ارگانهای نظامی
جهت مصارف کشاورزی به منظور حل نمودن کود های کشاورزی

امکانات

جهت ایجاد سریع شرایط نگهداری آب
قابلیت تاشوندگی و انبارداری طولانی مدت
قابلیت جابه جایی سریع پس از مصرف و کاربرد

مخازن-پیازی-چلیک