با توجه به اینکه محیط زیست چالش نگران کننده بسیاری از کشورها در زمان کنونی قرارگرفته است مجموعه مخازن چلیک تصمیم دارد انواع محصولات خود را با همکاری شرکت ها و سازمان کنترل کننده محیط زیست گسترش دهد.
محصولات مخازن چلیک با طیف گسترده خود راه حلهای متنوعی برای پاسخگویی به پروژه های زیست محیطی در مقیاس بزرگ ارائه می دهد
از کاربردهای مخازن و محصولات چلیک در زمینه محیط زیست میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
ذخیره سازی پسابهاتی تخمیری و تولید کننده گاز در مخازن بالشتکی سر بسته ، ایجاد پوشش برای حوضه های ذخیره کننده مایعات آلوده کننده ، ذخیره سازی مواد نفتی از قبیل مازوتها و دیگر محصولات جدید از این دست طیف گسترده ای از کاربریهای زیست محیطی را تکمیل می کنند.

با توجه به اینکه تولید بیوگاز بخش مهمی از توسعه در زمینه حفاظت از محیط زیست می باشد ، مخازن چلیک به طور تخصصی با مشاورین و پژوهندگان این بخش فعالیت می نماید که حاصل آن ساخت و راه اندازی راکتور های تولید کننده بیوگاز با استفاده از مخازن چلیک می باشد . تیم طراحی مخازن چلیک برای ذخیره سازی مایعات پسابی تخمیری ، مخازن ویژه با کاربری ذخیره سازی پساب جهت نگهداری و فعال سازی پساب به صورت کاملا یکپارچه ارائه می دهد .

از همین رو مجموعه مخازن چلیک از مشتریان خود در پروژه های بیوگاز پشتیبانی می کند.