مخازن منعطف چلیک با کاربری نظامی

درنتیجه طراحى منحصر به فرد مخازن منعطف و تاشونده چلیک درکنار وزن سبک و نصب آسان، راهکارهایى در جهت ذخیره صدها مترمکعب آب یا هیدروکربن در سخت ترین شرایط آب و هوایى ( ارتفاع زیاد، بیابان، مناطق کارگاهى) تنها طى چند ساعت ایجاد شده است و راهکارهاى اجرایى فورى براى انبارهاى نفتى، پایگاه هاى امداد، پایگاه هاى هوایى و غیره ارائه میشود.
همچنین در اردوگاههای نظامی ایجاد شرایط برای نگهداری آب خنک و قابل استفاده نیروها امری حیاتی و مهم می باشد که در اکثر مخازن فلزی و پلی اتیلنی به دلیل عبور اشعه uv و افزایش دمای آب ، باعث ایجاد شرایط داغی آب و تغییر در طعم و بوی آ ب می گررد د رحالی که در مخازن بالشتکی چلیک در اثر عدم ورود اشعه و تحمل دمایی پارچه استفاده شده در تولید مخزن که تا 70 درجه سانتی گراد را تحمل مینماید آب همواره خنک باقی می ماند .
در شرایط وزش بادها و طوفانها در هنگام عملیات نظامی نگه داشت چادر ها و جلوگیری از بادبردگی چادر مهم می باشد که با استفاده از مخازن چلیک ویژه کف چادرها در تامین اب در چادر و هم در جهت افزایش استقامت کف چادر ها اقدام مناسبی به عمل خواهد امد .
یا در سنگر ها نگه داری مخزن می توان جهت نگهداری آب با استفاده از انواع اندازه های کوچک و بزرگ مخازن بالشتی چلیک اقدام نمود
در مناطق صعب العبور و سخت جهت آب رسانی به نیروها و تامین آب مورد نیاز ایشان و خطر دید دشمن میتوان از مخازن حمل سیار مخازن چلیک در ارسال آب بر روی بارکشهای مختلف نظامی اقدام نمود.