ویدئو معرفی مخازن چلیک

ویدئو مراحل بازنمودن بسته بندی مخازن چلیک

ویدئو درخشش مخازن چلیک در پانزدهمین بین المللی نمایشگاه آب و فاضلاب تهران